►► Dr. Streda College

Dr. Streda College, střední škola má svoje vlastní webové stránky www.dr.streda.com. Školská právnická osoba zřízená obecně prospěšnou společností Dr. Streda, obecně prospěšná společnost je zaměřena na vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky (studenty) zdravotně postižené nebo zdravotně či sociálně znevýhodněné. Mezi našimi studenty jsou žáci mentálně postižení a žáci sociálně znevýhodnění nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

Dr. Streda College, střední škola ► má webové stránky dr.streda.com, přejdete na ně kliknutím zde.

Studium je bezplatné a je poskytováno v těchto oborech:

  • 75-41-E/01 Pečovatelské služby  (3leté)
  • 69-54-E/01 Provozní služby (2leté)

Dr. Streda College, střední škola is registered by the Department of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, European Union. Founder: Dr. Streda Foundation.

Dr. Streda College ► go to facebook page  Dr.Streda College 1)

Fields of education according to Classification system:

  • 75-41-E/01 Social work  (3yrs)
  • 69-54-E/01 Operational services (2yrs)

O zřizovateli

Dr. Streda, obecně prospěšná společnost, anglicky Dr. Streda Foundation, poskytuje obecně prospěšné služby v těchto oblastech:

1. Společnost je zřizovatelem střední školy za podmínek vymezených akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a právních předpisů upravujících činnost škol. Tato škola poskytuje středoškolské vzdělání podle Rámcových vzdělávacích programů MŠMT 69-54-E/01 Provozní služby a 75-41-E/01 Pečovatelské služby.

2. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti kurzů, školení zaměřená zejména na zdravý životní styl, hubnutí a tělovýchovu s cílem rozvoje duchovních hodnot a ochrany přírodního prostředí. Ke stejným tématům je zaměřena i mimoškolní výchova a vzdělávání a lektorská činnost.

3. Služby výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd zaměřené na zdravou výživu se týkají potravin a přípravků zdravé výživy a jsou zaměřeny zejména na nutriční hodnoty jednotlivých potravin, složení zdravého jídelníčku s ohledem na ochranu zdraví a přírodního prostředí. Týkají se jak zkoumání potravin a přípravků zdravé výživy stávajících, tak vývoji potravin a přípravků zdravé výživy nových. Služby jsou poskytovány pro všechny zájemce z řad fyzických osob, které projeví zájem o tuto oblast výzkumu a vývoje.

Spoluzakladatelem Dr. Streda, obecně prospěšná společnost je  Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. Je lékařem a univerzitním pedagogem. Leoš Středa absolvoval dvě vysoké školy: na Karlově univerzitě v řadném studiu Lékařskou fakultu a v mimořádném studiu Fakultu žurnalistiky, V současné době studuje svou třetí vysokou školu, obor zaměřený na speciální pedagogiku.


1) Facebookový profil není oficiálním profilem školy, vytvářejí ho žáci a zájemci o studium.