Slovenčina

Ukončené vzdelanie Leoš Středa | lekárska fakulta (1987) | špeciálna pedagogika (2013) | doktorát sociálnej práce (2015) | fakulta žurnalistiky (1984) | teologická fakulta (2015) | výučný list upratovacie práce (2017)

Zamestnanie
vedecký pracovník | 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (1. LF UK)
docent | fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT (FBMI ČVUT)
špeciálny pedagóg | SŠ Euroinštitút

Motto
Bilancujem roky, predsa len už na to mám vek. Prednášam lekárom, študentom medicíny a pedagogiky, ale súčasne ako špeciálny pedagóg mentálne postihnutým žiakom. Dva rozdielne svety: úspešní vysokoškoláci a potom tí, ktorým nebolo veľa našich zručností dané do vienka.

Životopis Leoš Středa
Narodil som sa 5. júla 1963 v rodine lekárov, aj moja sestra je lekárka. V mladosti som nepatril k snaživým študentom, tak teraz doháňam ďalšie školy na staré kolená. Študujem na Slovensku, a to pedagogiku mentálne postihnutých na Katolíckej uiverzitě v Ružomberku. Zase sa lepšie vcítim do duše svojich študentov. Prednášam študentom medicíny a pedagogiky, ale súčasne vyučujem ako špeciálny pedagóg mentálne postihnutých žiakov. Im patrí môj obdiv: postihnutým žiakom nášho učilišťa – praktické školy, ktorí prekonajú hendikep a vyučia sa kupr. upratovacím a pomocným prácam.
Pôsobím ako hlavný odborník  v rámci Národného inštitútu zdravia Slovensko sídliaceho vo Vysokých Tatrách.

V roku 2017 som sa vyučil upratovačom, mám výučný list pre odbor upratovanie a výpomoc. V tom istom roku som zložil štátne kvalifikačné skúšky na murára a som prihlásený k učňovským skúškam odboru murárske práce. Chcem spoznať odbory, v ktorých sa vzdelávajú mentálne postihnutí žiaci. Som trošku perfekcionista, a preto sa v tých odboroch vždy vyučím sám. Mám napríklad aj národnú kvalifikačnú skúšku na pomocné práce v kuchyni.

Ukončená štúdia
1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej Praha – medicína
Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovej Praha – mimoriadne štúdium žurnalistiky
Pedagogiocká fakulta Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně – CZV špeciálna pedagogika
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius – rigorózum sociálnej práce
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe – mimoriadne štúdium
Celostná muzikoterapia – trojsemestrálne štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci

Prebiehajúce štúdia:
Katolícka univerzita v Ružomberku – pedagogika mentálne postihnutých

Publikácie:
• zoznam publikácií je na webe streda.cz

Vyučovanie na univerzite

 • Sociálna a pedagogické disciplíny:
  • výchova k zdraviu (externe na Pedagogickej fakulte UK Praha)
  • manažment zdravotníctva a sociálnych služieb
  • regenerácia a výchova k zdraviu
 • Medicínsky monitoring a lekárska informatika
  • eHealth a telemedicína
  • monitoring a terapie obezity
 • Kozmetika a a estetická medicína
  • estetická medicína
  • cosmetology (pre anglickú paralelku)

Garant celoživotného vzdelávania (Česká lekárska komora)

 • kurz Prístrojová technika v lekárskej regenerácii
 • kurz Fototerapia

Leoš Středa Helena Růžičková hubnutíVďaka lekárskemu povolaniu som spoznal veľa skvelých osobností. Moje niekdajší kamarátka herečka Helena Růžičková schudla kedysi na mojej klinike o 60 kilogramov. Bulvár bol vtedy plný článkov o jej chudnutí. Spomínam na to aj v jednej zo svojich knižiek, v Univerzite chudnutie: Pani Helenka chodila vtedy na aplikácie elektronického aerobiku. A keď kúru ukončila, zhodila veľa zo svojej hmotnosti. Pani redaktorka denníka Expres, pani Jarmila K., ktorá tiež chodila chudnúť, sa spýtala: „Pani Růžičková a môžeme o tom napísať do novín?“ Helenka to odsúhlasila, dokonca došlo na fotenie a asi za týždeň sa objavil v Expresu článok HELENA RŮŽIČKOVÁ SCHUDLA O 21 centimetrov v páse. A pretože tam bolo uvedené aj to, že tým doktorom, ktorý to dokázal, som ja, strhla sa po nasledujúce mesiace pred mojou klinikou búrka: d avy chudnutie-chtivých klientiek upchali širokú ulicu tak, že polícia musela odkloniť dopravu. Denník Expres už zanikol, Vinohradská pobočka môjho Inštitútu lekárskej regenerácie a kozmetiky už neexistuje a Helenka Růžičková medzi nami nie je 🙁 Nebola to len Helenka, koho som mal možnosť zo slávnych osobností spoznať. Mnoho rokov som spolupracoval s Magdou Pavelekovou pri vytváraní relácie o chudnutí Tak už dosť. Vtedy v 90. rokoch to bol najpopulárnejší publicistický program Slovenskej televízie. Okrem pani Magdy so mnou v ňom účinkovali aj Eva Krížiková a zo slovenských lekárov Igor Bukovský. Chudnutie so mnou tak cez televíziu absolvovali tisícky slovenských televíznych divákov.

Václav Havel a Leoš StředaDopadl na mňa odlesk aj také osobnosti, akou bol pán prezident Václav Havel. On ale nebol mojim pacientom. Pacientkou môjho otecka bola jeho prvá žena, pani Olga Havlová. Ja som mal možnosť pracovať pre nadáciu, ktorú založila druhá manželka, pani Dagmar Havlová – Veškrnová. Nadácia Vize 97 Dagmar a Václava Havlových ma priviedla k neziskovému sektoru a charite. Management zdravotníctva a sociálnej práce je dnes jedným z predmetov, ktorého výučbu garantujem na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Rajko Doleček a Leoš Středa v roce 1992

Leoš Středa a Rajko Doleček, fotografie z roku 1990

Leoš Středa a Rajko Doleček

Leoš Středa a Rajko Doleček, fotografie z roku 2014

Vzorem húževnatosti a pracovitosti bol pre mňa môj kamarát profesor Rajko Doleček. Lekár z ostravskej fakultnej nemocnice, ktorý ordinoval ešte vo veku 92 rokov. Idol mnohých geLeoš Středa Rajko Doleček Kateřina Cajthamlová Petr Havlíčeknerácií, nestor československej obezitológie zomrel roku 2017. Rajko bol kamarátom už môjho otca. A my dvaja sme spoločne pre medikov 1. lekárskej fakulty UK zaviedli predmet Monitoring a terapie obezity a spoločne sme napísali Nebezpečný svet kalórií očami troch lekárov. Knižku s nami písala v Česku mediálne známa pani doktorka Kateřina Cajthamlová a kmotrom knihy bol jej kolega z programu Ste to, čo jete, Ing. Petr Havlíček.